Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia

SEP w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń, instalacji i sieci .

UDT w zakresie: konserwacji suwnic, wciągarek i wciągników, żurawi stałych, przenośnych i przewoźnych.

kontakt

ELFi  Krzysztof Filipczyk
Telefon:  603 24 54 54

 

E - mail: elfi@filipczyk.eu 


NIP: 6791373490
REGON: 356308819

Oferta

Wykonujemy kompleksowe usługi związane z położeniem instalacji elektrycznej w obiektach nowo budowanych w technologiach tradycyjnych i prefabrykowanego szkieletu drewnianego  . Zajmujemy się również modernizacją, remontem i naprawą istniejących już instalacji.


Oferujemy nowoczesne rozwiązania zarówno dla instalacji wewnętrznej, zewnętrznej jak i ogrodowej. W pełnym zakresie zajmujemy się też montażem i wymianą: lamp, wyłączników, gniazd,  sprzętu AGD


Wykonujemy pomiary:  rezystancji izolacji, rezystancji uziemień i rezystywności gruntu, ciągłości przewodów ochronnych, impedancji pętli zwarcia, badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi.


Przeprowadzamy remonty oraz świadczymy usługi serwisowe dla szerokiego wachlarza maszyn elektrycznych.


Proponujemy fachowe doradztwo w zakresie dostosowania instalacji do wymagań  klienta, a także podniesienia funkcjonalności i komfortu jej użytkowania. 


Zapraszamy do korzystania z naszych usług
Krzysztof Filipczyk

 
Dodaj link do:www.facebook.com